سفینه فضایی دشمن رو نابود کن و بالاترین امتیاز رو کسب کن. فراموش کن نباید بذاری هیچ سفینه ای از تو رد بشه وگرنه می بازی.