آزمون رایگان شخصیتی مینه سوتا فرم بلند 370 و 567 سوالی به همراه تفسیر رایگان


MMPI-2


 

پرسشنامه اي كه در اختيار شماست، داراي تعدادي جمله است . با توجه به محتواي جمله ها پاسخ خود را در پاسخنامه وارد كنيد
 
 اگر جمله اي به شما مربوط نمي شود و يا چيزي است كه نمي توانيد در مورد آن تصميم بگيريد در پاسخنامه در مقابل شماره مربوط به ان جمله هيچ علامتي نگذارید
False= خیر
True= بله
پایگاه علمی سعید سان

 

 

 

 

آقا
خانم

"فرم بلند 567 سوالی"
"فرم 370 سوالی"